KULTURA V NOVÉM ROCE

Do nového roku jsem pro nás objednala dva kulturní zážitky.

První je kabaret S úsměvy idiotů v Divadle v Dlouhé.

Představení je v pondělí 29.2.2016        http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/s-usmevy-idiotu/

 

Druhý  je Dechovka v Baráčnické rychtě .

Je to úterý 29.3.2016           http://vosto5.cz/repertoar/dechovka/

Lístky vezmu na Silvestra.