KULTURA V NOVÉM ROCE

Do nového roku jsem pro nás objednala dva kulturní zážitky. První je kabaret S úsměvy idiotů v Divadle v Dlouhé. Představení je v pondělí 29.2.2016        http://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/s-usmevy-idiotu/   Druhý  je Dechovka v Baráčnické rychtě . Je to úterý 29.3.2016           http://vosto5.cz/repertoar/dechovka/ Lístky vezmu na Silvestra.